10 grudnia, 2023

Nie ma ona żadnego znaczenia hamujące­go wpływu na niewłaściwe zachowanie dziecka! „Zobaczysz, jak dostaniesz, gdy tylko wrócimy do domu!” — z ilu rodziciel­skich ust padało już to zdanie, kiedy dziecko zachowywało się niestosownie w towarzystwie i gdy nie było możliwości naty­chmiastowego zastosowania kary! Po kilku godzinach dziecko nie potrafi już połączyć kary z własnym niewłaściwym zacho­waniem. Wielu ludzi uzna za swoje słowa Attili Józsefa: A prze­cież często mnie bili jako małe dziecko, sam nie wiem, dlaczego, mnie, który oddałby wszystko za dobre słowo.

Dodaj komentarz