11 grudnia, 2023

Behawioryzm, jako kierunek psychologii, zaczął kształtować się jeszcze przed sformułowaniem neopozytywistycznych założeń Ko­ła Wiedeńskiego. Praca J.W. Watsóna „Psychology as the behaviorist views it” ukazała się w 1913 r. („Psychological Review” vol. 20). W tym okresie część psychologów odrzucała strukturalistyczne koncepcje dotychczasowej psychologii i chciała upodobnić ją do nauk przyrodniczych. Wyrażało się to w niechęci do metody in­trospekcji – przedmiot psychologii miał być dostępny metodom ana­logicznym do metod nauk przyrodniczych. Zastosowanie tych metod miało pozwolić na formułowanie twierdzeń podległych intersubiektywnej kontroli. Początkowo „… opór behawioryzmu przeciwko daw­nej psychologii introspekcyjnej to głównie opór przeciwko jej me­todzie – introspekcji, a nie przedmiotowi – świadomości” .

Dodaj komentarz