11 grudnia, 2023

Podsumowując swoje rozważania nad problemem wartości w nauce Werkmeister stwierdza: „Przeto,czy.on tego chce, czy też nie, badacz społeczny nie może uciec od problemu wartości w nauce w jego naj­głębszym i epistemologicznie najważniejszym znaczeniu (1960:12). Przy czym kategorie wartości, które socjolog stosuje .jako katego­rie wyjaśniające nie powinny być wyrazem jego własnych wartościo­wań, skłonności do stronniczości, lecz powinny być podstawowymi zobowiązaniami wobec wartości nieodłącznymi od zjawisk , które ma­ją być wyjaśnione i powinny być uzyskane poprzez najbardziej skru­pulatne zbadanie i analizę samych faktów.

Dodaj komentarz