21 lutego, 2024

Metoda „klin klinem” nie jest dobra, że agresji nie można wyleczyć metodą pobłażliwości czy też nagradzania zachowań agresywnych, w nadziei że kiedyś wyczerpie się wewnętrzna skłonność do nich. Dzieje się bowiem wręcz odwrotnie: nagradzanie agresji powo­duje wzrost liczby takich zachowań. Przeanalizujmy teraz, co się dzieje w przypadku karania agresji. Hollenberg (1950) obserwował swobodną zabawę 23 dzieci w wieku przedszkolnym i zapisywał spontaniczne reakcje agre­sywne. Przy następnej okazji wszystkie przejawy agresywności 11 dzieci karał werbalnie (np. słowami: „No, no Jancsi, nie wiesz, że grzeczne dziecko nie robi czegoś takiego”?).

Dodaj komentarz